Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż
• Administratorem Państwa danych osobowych, zawartych w niniejszej korespondencji jest Maria Górecka Warchoł, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: ul. Dębowa nr 13, (05-806) Granica („Administrator”).
• Z Administratorem można skontaktować się poprzez e-mail mgorecka@obsada.eu w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
• Państwa dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu zapoznania się z życiorysem i dokonaniami składającego aplikację oraz podjęcia decyzji co do dalszej współpracy ze składającym aplikację a także w celu kontaktu ze składającym aplikację w razie zamiaru podjęcia dalszej współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 – RODO).
4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, dopóki nie podejmiecie Państwo współpracy z Administratorem na podstawie umowy.
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora maksymalnie przez okres 6 (sześć) miesięcy od dnia ich udostępnienia Administratorowi, zaś po tym okresie dane mogą być przetwarzane jedynie na podstawie odrębnej umowy. W razie nie zawarcia umowy we wskazanym powyżej terminie, Państwa dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.
6) Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
7) Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

Obsada agencja aktorska

MARIA GÓRECKA-WARCHOŁ

telefon

kontakt

obsada agencja aktorska

maria górecka-warchoł

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

kontakt

obsada agencja aktorska

maria górecka-warchoł